THERMOSTAR RENK DÜNYASI
  
 
Uygulamaya başlamadan önce bazı önlemlerin önceden alınması gerekmektedir. Bu yüzeylerin öncelikle temiz, sağlam ve tozuma yapmaması gereklidir. Uygulama yapılacak yüzey kuru olmalı ve aderansı azaltıcı yağ, kir ve pas gibi etkenlerden arındırılmış olmalıdır. Yapışmamış sağlam olmayan sıva kazınarak temizlenmeli ve tamir harçları ile düzeltilmelidir. Tamir harcı yapılmış bölgelerde minimum bir hafta beklenildikten sonra yapıştırma işlemine başlanabilir. Yeni sıva yapılmış cephelerde sıvadan en az 28 gün sonra işlemine geçilmelidir. Yapıştırma yapılacak yüzeyin su emmesi yüksek ise yapıştırıcının karışım suyunu bünyesine almaması için yüzey önceden nemlendirilmelidir. Bunun tam aksine eğer yüzeyde nem kusmaları veya su sızmaları varsa bunların sebebi araştırılmalı ve bu sıkıntılar giderildikten sonra uygulamaya geçilmelidir. Uygulama yapılacak yüzeylerin direkt güneş ışığından ve yağmurdan etkilenmemesi için iskele ağının iskeleye gerilmesi büyük önem taşımaktadır. Bu durum aynı zamanda çevre güvenliği için de önemlidir. Uygulama esnasında sorun yaşamamak için sisteme ait malzemeler düzgün bir şekilde stoklanmalıdır. İşin devamı boyunca yapıştırıcı, sıva, kaplama, ve boya gibi sistem bileşenleri kuru ve serin bir ortamda +5°C ile +30°C arasında muhafaza edilmelidir. Fileler dik şekilde bekletilmeli ve yardımcı sistem elemanları deformasyona uğramayacak ortamlarda muhafaza edilmelidir. Uygulama öncesinde cephede ip çalışması yapılmalıdır. Bina cephelerinde şakül ve mastar kaçıklıklarının olduğu durumlarda yüzey sıva ile düzeltilmelidir. Isı yalıtım plakalarının altında bulunan yapıştırıcı kalınlığı 15-20 mm’yi geçmemelidir. Daha fazla olduğu durumlarda yüzey mutlaka kara sıva yapılarak düzeltilmelidir. Çok kalın yapıştırma uygulamalarında levha arkasındaki yapıştırıcı aşağıya doğru akma yapabilir ve sistemin duvara yapışma mukavemetinde azalmalar yaşanabilir. Unutulmamalıdır ki, Thermostar Dış Cephe Isı Yalıtım Sistemi yüzey düzeltme uygulaması değil ısı yalıtım uygulamasıdır. Balkon ve çatı parapetlerinde damlalıklı bir harpuşta uygulaması ile suya karşı sistemin korunması sağlanmalıdır. Aynı uygulama pencere denizlikleri için de geçerlidir. Yağmur ve kar esnasında pencerelerden süzülen suyun denizliklerden mutlak suretle damlatılarak tahliye edilmesi gerekmektedir. Bunun için proje aşamasında denizlik genişlikleri mutlaka yalıtım kalınlıklarına göre hesap edilmelidir. Eğer kullanılan bir binanın yalıtım uygulaması yapılıyorsa eski denizliklerin yalıtımdan sonra kaybolma ihtimali yüksektir. Bu durumda uygulama öncesinde veya yapıştırma işlemine müteakip yeni denizliklerin montajı yalıtım kalınlığı da dikkate alınarak mutlaka yapılmalıdır. Sıva sonrası yapılacak denizlik montajlarında bu bölgelerin sıva tamiratının sorunlu olması muhtemel olacaktır. Sistem uygulamasından önce çalışma iskelesinin 30 cm uzakta kurulması daha sonradan yapılacak işlemleri kolaylaştıracaktır. Çalışma iskelesinin sabitlenmesinde kullanılan kelepçelerin deliklerinden sisteme su girmemesi için yukarıdan aşağıya ve içten dışa doğru eğik dayama montajı yapılmalıdır. Böylece iskelede biriken suyun sisteme doğru akışı engellenmiş olur
> Dış Mekan Ürünleri
   - Söveler
   - Denizlikler
   - Silmeler
   - Payandalar
   - Desenli Silmeler
   - Kaplamalar
   - Aksesuarlar
   - Köşe Profilleri
   - Küpeşteler
   - Sütunlar
   - Çıtalar
   - Desenler
   - Pencereler

> İç Mekan Ürünleri
   - Kartonpiyer
   - Tavan ve Duvar Kaplamaları

> Dekoratif Mantolama Panelleri
   - Dekoratif Kaplamalar

> Thermostar Düz Mantolama Paket Sistemi
   - Isı Yalıtımı Nedir?
   - Thermostar Dış Cephe Isı Yalıtım Sistemlerinin Faydaları
   - Ülkemizde Isı Yalıtımı
   - TS EN 13499 Nedir?
   - TS EN 13499 Sistem Değerlendirmesi
   - Sistem Şeması ve Ürünler
   - Uygulama
   - Uygulama Öncesi
   - Thermostar Renk Dünyası

> Teknik Bilgiler
   - Söve Hakkında
   - EPS Hakkında
   - Kartonpiyer Hakkında
   - Söve Uygulaması
   - Kartonpiyer Uygulaması
   - Dokular
   - Avantajlarımız

> Galeri
   - Tasarım Galeri
   - Uygulama Galeri
 

2012 ® Star Söve | Tüm hakları saklıdır.