UYGULAMA
  
 
SUBASMAN PROFİL MONTAJI

Thermostar Subasman Profilleri uygulanacak yalıtım levhasının kalınlığına bağlı olarak terazisinde ve 30 cm aralıklarla dübel atılarak monte edilir. Düzgün olmayan yüzeylerde su basman profili özel plastik takozlarla dengelenmelidir. Birbiri arkasına eklenen profiller arasında 2-3 mm boşluk bırakılmalı profiller üst üste bindirilmemelidir. Köşelerde su basman profili uygun bir açı ile kesilerek monte edilmelidir. 
YALITIM LEVHALARININ YAPIŞTIRILMASI

Thermostar Isı Yalıtım Levha Yapıştırıcısı yalıtım levhalarının tuğla, gaz beton, sıva, beton vb. gibi yerlere yapıştırılmasında kullanılır.

Hava şartlarına bağlı olarak yaklaşık 5,5 - 6 kg. su temiz bir kaba konulur. Bu kabın içine 25 kg.’lık Thermostar yavaş yavaş ilave edilerek topaklar kayboluncaya kadar karıştırılır. Harç 10 dakika dinlendirilmeye bırakılır ve tekrar karıştırılır. Hazırlanan harç 2-2,5 saat içerisinde tüketilmelidir. Sertleşmiş harçlara yeniden su ilave edilmemelidir.

Thermostar yapıştırıcı, yalıtım levhasını tamamen çevreleyecek biçimde 5 cm’lik şerit halinde plaka kenarlarına uygulanır. Levhanın ortasına da noktasal olarak birbirlerine eşit uzaklıkta öbek halinde yapıştırıcı konulur. Levhaların kenarlarına yapıştırıcı uygulanmamalıdır. Aksi taktirde iletkenlik görevi gösteren yapıştırıcı ısı köprülerine sebep olur. Yapışmanın iyi olması için mastar yardımıyla levhalara baskı uygulanarak levhaların yüzeye yapışması sağlanır. En uygun yapışma için levha alanının %40’ının yüzeye yapışmasına dikkat edilmelidir.

Eğer yüzey çok düzgün ise taraklı mala ile de levhanın arkasına tamamen sürülerek uygulama yapılabilir.

Levhalar döşenirken en alt sıradakilerin su basman profiline tam oturması sağlanmalıdır. Levhalar sağa, sola, aşağı, yukarı oynatılarak duvar yüzeyine tam olarak temas etmesine özen gösterilmelidir.

Su basman profilinin altında darbe dayanımı daha yüksek 30kg/m3 yoğunluklu Thermostar (EPS-B 30) ısı yalıtım levhası kullanılması tavsiye edilir.Levhaların döşenmesi esnasında döşenen her levhanın mastarı ve şakülü kontrol edilmelidir. Yalıtım levhaları döşenirken şaşırtmalı şekilde döşenmelidir. Özellikle kapı, pencere detaylarında birleşim noktalarının levha derzleri ile çakışmamasına dikkat edilmelidir. Bu bölgelerde levhalar bina yüzeyinden taşırılmalıdır. Su sızıntısı riski olan bölgelerde Thermostar Su Tutucu Bantlar yapıştırılma esnasında yerleştirilmelidir. 
YALITIM LEVHALARININ DÜBELLENMESİ

Dübelleme işlemine başlamadan önce yapıştırılan levhaların iyice kuruması için en az 24 saat geçmesi beklenmelidir.

Dübelleme için Thermostar Standart Dübeller kullanılır. Thermostar Taşyününde Çelik Çivili Dübeller tercih edilmelidir. Dübel çapıyla eşit çapta matkap ile duvar delinir. Dübel bu deliğe çakılır. Yalıtım levhasının yüzeyinde çıkıntı yapmayacak şekilde çakılmasına dikkat edilmelidir. Levhaların birleştiği kenarlara ve ortalarına 2 adet dübel gelecek şekilde uygulama yapılır. Normal şartlarda m2’ye 6 adet dübel yeterlidir. Yüksek katlı binalarda rüzgar yükünün arttığı bina köşelerine dübeller sıklaştırılıp aşağıdaki şemadaki gibi uygulanabilir. 
DÜBELLEME ŞEMASI

Dübelleme sistemin rüzgar ve havanın yer değiştirmesinden doğan akımlar yüzünden önemlidir. Buna bağlı olarak bina köşelerinde dübel sayılarının arttırılması gerekmektedir. Dübelleme esnasında dikkat edilecek hususlar;

a. Dübelleme esnasında matkap seçimine dikkat edilmeli ve delme esnasında tuğlanın perdelerinin kırılmamasına dikkat edilmelidir.

b. Dübellerin çivisi çakıldıktan sonra kontrol amaçlı olarak dübellerin yoklaması yapılmalıdır. Tutmayan dübeller sökülmeli ve yakın bir noktadan tekrar dübelleme yapılmalıdır. Eski dübel delikleri EPS parçaları ile kapatılmalıdır.

c. Dübelleme işlemi yapıştırma işleminden bir tam gün sonra yapılmalıdır. Erken yapılan dübellemeler bu bölgelerdeki yapıştırıcının mukavemetinin düşmesine sebep olur.

d. Tüm köşe noktalarda dübelleme işlemi kenarlara mesafe bırakılarak yapılmalıdır.

e. Gazbeton kullanılan binalarda standart dübel kullanılmamalı mutlaka Thermostar Gazbeton Dübeli kullanılmalıdır. 
KÖŞE PROFİLLERİNİN MONTAJI

Köşe profilleri bina köşelerini ve pencere ile kapı kenarlarını oluşabilecek hasarlara karşı korumak ve düzgünlüğü sağlamak amacı ile kullanılırlar. Profiller terazi yardımı ile levhaya tam temas ederek düzgün bir şekilde monte edilmelidir. Üzerine uygulanacak donatı filesi mutlaka profilin üzerinden kesintisiz olarak geçirilmelidir. Fileli köşe profillerinde cepheye uygulanan donatı filesi ile profil üzerindeki file birbirine 10 cm bindirilerek uygulanmalıdır. 
FUGA PROFİLLERİNİN MONTAJI

Bina cephelerinde istenilen aralıklarda fuga profillerini yerleştirmek için ısı yalıtım levhaları arasında boşluk bırakılarak profil altına yalıtım bandı yapıştırılır. Alternatif olarak yalıtım levhaları 1 cm kadar oyulur ve fuga profili altına Thermostar levha sıvası sürülerek monte edilir. İstenilen derz genişliği Thermostar fuga profillerinin geniş çözüm çeşitliliği sayesinde rahatlıkla sağlanır. Cepheye uygulanan donatı filesi üzerine bindirilerek sıva yapılıp, işlem tamamlanır. 
DİLATASYON PROFİLLERİNİN MONTAJI

Bina birleşimlerindeki dilatasyonların kapatılarak geçilmesi daha sonra bu bölgelerde çatlak oluşmasına sebep olur. Bunu engellemek için bu bölgeler Thermostar Dilatasyon Profili köşe veya düz olmak üzere uygulanır yalıtım kalınlığına göre seçilen dilatasyon profilinin montajı yapıldıktan sonra yalıtım levhaları düzgün bir şekilde profillerin iç kanatlarının içine yerleştirilir. Gri veya siyah olarak sunulan dilatasyon fitili profilin geçiş noktalarına yerleştirilir. Cepheye uygulanan donatı filesi profil kanatları üzerindeki bölümlere bindirilerek sıva tamamlanır. 
SIVA VE DONATI FİLESİ UYGULANMASI

Yaklaşık 5,5 kg. su temiz bir kaba konulur. Bu kabın içine 25 kg.’lık Thermostar yavaş yavaş ilave edilerek topaklar kayboluncaya kadar karıştırılır. İstenilen kıvam elde edilene kadar su ilavesine devam edilmelidir. Harç 10 dakika dinlendirilmeye bırakılır ve tekrar karıştırılır. Hazırlanan harç 2,5-3,5 saat içerisinde tüketilmelidir. Sertleşmiş harçlara yeniden su ilave edilmemelidir. Sıva uygulamasına başlamadan önce tüm dübelleme ve köşe profili montajı işlerinin bitirilmesi gerekmektedir. Tüm işlerden sonra hazırlanan sıva çelik mala yardımıyla yüzeye uygulanır.

Uygulamanın kuruması beklenilmeden Thermostar Donatı Filesi ek yerlerinden 10 cm bindirilerek çelik mala ile sıvaya bastırılarak, yukarıdan aşağıya doğru tam gerilme sağlanarak katlanmadan uygulanır. Filenin uygulama esnasında yüzeye yakın konumlandırılması tavsiye edilir. Hava sıcaklığına bağlı olarak 3-4 saat sonra ikinci kat sıva uygulaması aynı uygulama kriterleri içerisinde yapılarak birinci kat üzerine uygulanır.

Bina köşelerinde 20 cm file her iki tarafa da döndürülerek uygulanmalıdır. Ayrıca pencere köşelerine 20 cm eninde file kesilerek çapraz şekilde uygulamak çatlama riskini en aza indirecektir.

Sıva ve file uygulamasına dikkat edilecek hususlar;
a. Yapılacak sıva kalınlığının 4 mm’yi geçmemesi ve kullanılacak malzeme sarfiyatının 4-5 kg’dan az olmamasına dikkat edilmelidir.
b. Çok sıcak havalarda direkt güneş ışığı altında yapılacak sıva uygulamalarından kaçınılmalıdır.
c. Aynı yüzey üzerinde uygulamaya ara verileceği zaman filenin 10 cm’lik bindirme bölgesinin sıva ile kapatılmaması gerekmektedir.
d. +5°C’nin altında sıva uygulamaları yapılmamalıdır.
 
KAPLAMA UYGULAMASI

Uygulama yapılacak yüzey eski ise yüzey Thermostar Primer Astar ile astarlanmalıdır. Hava şartlarına bağlı olarak yaklaşık 7-8 kg. su temiz bir kaba konulur. Bu kabın içine 25 kg.’lık Thermostar Dekoratif Kaplama yavaş yavaş ilave edilerek topaklar kayboluncaya kadar karıştırılır. Harç 10 dakika dinlendirilmeye bırakılır ve tekrar karıştırılır. Hazırlanan harç 2-2,5 saat içerisinde tüketilmelidir. Sertleşmiş harçlara yeniden su ilave edilmemelidir. Thermostar Dekoratif Kaplama ilk olarak yüzeye çelik mala yardımıyla uygulanır. Hemen peşinden plastik mala yardımıyla dairesel hareketlerle desen verilmelidir.

Dekoratif kaplamanın uygulanması esnasında dikkat edilecek hususlar;
a. Bu işlem yapılırken özellikle fugalar arasında kesintisiz çalışmaya dikkat edilmesi gerekmektedir. Aynı yüzey içerisinde malzemenin kurumasına izin vermeden uygulamada süreklilik sağlanmalıdır. Genel olarak kalabalık olarak çalışılan uygulamalarda daha olumlu sonuçlar alınmaktadır. Gerekirse kağıt bant ile yüzeysel fuga uygulaması da yapılabilir.
b. Desen farklılıklarının oluşmaması için doğrudan güneş ve rüzgar alan cephelerde uygulama yapılmasının istenmemesinin yanında hemen sonrasında çevre ısısının +5°C derecenin altına düşmemesi gerekmektedir. Ayrıca +30°C’yi geçen hava sıcaklılıklarında direkt güneş ışığından özellikle kaçınılmalıdır. Gerekirse iskeleye branda çekilmelidir.
c. Uygulamanın boyaya hazır hale gelmesi için minimum 2 gün beklenmelidir.
d. Uygulama esnasında dokunun desenini etkileyen en önemli faktörlerden biri kullanılan plastik maladır. Bu sebeple aynı cephede aynı markalı el aletlerinin kullanılması önerilir.
e. Kullanılıcak malzeme miktarı doku desenine bağlı olarak mantolama sıvası üzerine olduğunda m2’de 2.0kg’dan daha az, geleneksel ince sıvarda 2.5kg’dan daha az kullanılmamalıdır. Ancak bu değerler minimum olup yüzey durumuna ve uygulama şekline göre farklılıklar gösterirler.

 
 
> Dış Mekan Ürünleri
   - Söveler
   - Denizlikler
   - Silmeler
   - Payandalar
   - Desenli Silmeler
   - Kaplamalar
   - Aksesuarlar
   - Köşe Profilleri
   - Küpeşteler
   - Sütunlar
   - Çıtalar
   - Desenler
   - Pencereler

> İç Mekan Ürünleri
   - Kartonpiyer
   - Tavan ve Duvar Kaplamaları

> Dekoratif Mantolama Panelleri
   - Dekoratif Kaplamalar

> Thermostar Düz Mantolama Paket Sistemi
   - Isı Yalıtımı Nedir?
   - Thermostar Dış Cephe Isı Yalıtım Sistemlerinin Faydaları
   - Ülkemizde Isı Yalıtımı
   - TS EN 13499 Nedir?
   - TS EN 13499 Sistem Değerlendirmesi
   - Sistem Şeması ve Ürünler
   - Uygulama
   - Uygulama Öncesi
   - Thermostar Renk Dünyası

> Teknik Bilgiler
   - Söve Hakkında
   - EPS Hakkında
   - Kartonpiyer Hakkında
   - Söve Uygulaması
   - Kartonpiyer Uygulaması
   - Dokular
   - Avantajlarımız

> Galeri
   - Tasarım Galeri
   - Uygulama Galeri
 

2012 ® Star Söve | Tüm hakları saklıdır.