TS EN 13499 SİSTEM DEĞERLENDİRMESİ
  
 

TS EN 13499 SİSTEM STANDARDININ KAPSAMI

  Bilindiği üzere dış cephe ısı yalıtım sistemleri 7 veya 8 ürünün oluşturduğu şantiye ortamında birleştirilerek uygulanan kompozit yapı malzemeleridir. Bu sistemlerde malzemelerin birbirleriyle olan uyumunun kontrol edilmesi ve minimum şartların sağlanması gerekir. Bu sebeple Türk Standartları Enstitüsü tarafından yayımlanan ve Avrupa’daki yayımın aynısı olan TS EN 13499 standardı Kasım 2006’dan itibaren yürürlüğe konulmuştur. TS EN 13499 ile EPS ısı yalıtım plakaları ile yapılan dış cephe ısı yalıtım sistem malzemelerinin birbirleriyle olan uyum testleri yapılarak performansları denetlenmektedir. Böylece dış cepheye yapılan yalıtım sisteminin ömrünün bina ömrü ile aynı olabilmesi sağlanmaktadır.


Sistem Testlerinin Kısaca Değerlendirilmesi

Isıl Direnç
Sistemde kullanılan yalıtım levhalarının ısıl dirençlerinin RD ≥ 1 m2K/W olması istenir. Kalınlık için bu değer minimumda yeterli iken her bina için değişken olmaktadır. Esas olan binanın TS 825’e ve Enerji Performans Yönetmeliğine uygun olarak projelendirilmesi ve yalıtım kalınlıklarının bu hesaba göre seçilmesidir.

Yapıştırıcının EPS’ye Yapışma Mukavemeti
Yapışma mukavemetleri yapıştırma işlemi yapılıp 28 gün geçtikten sonra 80 kPa’dan daha düşük olmamalıdır. thermostar yapıştırıcının 28 günlük minimum mukavemeti 105 kpa’dır.

Sıvanın EPS’ye Yapışma Mukavemeti
Yapışma mukavemetleri, yapıştırma işlemi yapıldıktan 28 gün sonra 80 kPa’ın altında olmamalıdır. thermostar yapıştırıcının ortalama 28 günlük minimum mukavemeti 100kpa’dır.

Yangın Davranışı
Sistem yangın davranışı EN 13501-1’e göre tayin edilir. Standart alev yürütmeyen EPS’lerde yangın sınıfı E iken, thermostar ısı yalıtım sistemlerinin yangın sınıfı daha üst bir sınıf olan EuroClass B’dir.

DAHA İYİ YALITIM İÇİN MANTOLAMA UYGULAMALARINDA DANSİTESİ YÜKSEK YALITIM PtLAKALARI DEĞİL AYNI PARAYA YOĞUNLUĞU 16-20 kg/m3 OLAN DAHA KALIN YALITIM PLAKALARI KULLANILMALIDIR.

Donatı Filesinin Çekme Gerilmesi
Mantolama malzemelerinde kullanılan fileleri tıpkı betonun içindeki demir gibi düşünebiliriz. Sıva içinde çatlamayı engelleyen, yük dağılımını sağlayan ve sıvanın dayanıklılığı arttıran bu malzemenin kalitesi çok önemlidir. Donatı Filesinin TS EN 13499 kapsamında hem ilk çekme mukavemeti test edilerek hem de korozif ortamda tutulup tekrar test edilerek ısı yalıtım sistemlerinde uygunluğu belirlenir. İlk çekme mukavemeti min 40 N/mm, korozif ortam sonrası ise mukavemetin ise ilk mukavemetin %50’sinden daha düşük olmaması istenir. thermostar donatı filesi bu özellikleri sağlayan alkali dayanımlı, üstün bir filedir.

Sistem Yüzeyinin Su Geçirgenliği
Sistem yüzeyinde kullanılan sıva ve kaplamanın su geçirgenliğinin belli bir miktarın üzerinde olmaması gerekir. Eğer tek başına sıva da bu değer sağlanıyorsa kaplama için bu değer aranmaz. Kaplamanın su geçirgenliği 0,5 kg/m2h0,5 değerinden daha fazla olmamalıdır. Böylece sistemin suya karşı dayanıklılığı test edilmiş olur.

Darbe Dayanımı
Bu test de levha üzerine kaplanmış olan fileli sıva ve kaplama çelik bir bilye vasıtasıyla darbe testine tabi tutulur. Test sonucunda filenin görünür hale gelmemesi, sıva ve kaplamanın görünür şekilde ince katmanlar halinde ayrılmaması ve donatı filesi ile birlikte mantolama sıvasının delinmemesi istenir. Görüldüğü üzere test performansı olarak sıva ve kaplamanın darbelere karşı dayanımına bakılmaktadır. Bu durum piyasada algılanan sert polistren köpüklerin darbeye karşı daha iyi dayandığı ile ilgili kanının yanlışlığının adeta ispatı şeklindedir. Çünkü tüm standartlar darbeyi karşılayan katmanın köpük değil sıva ve kaplama katmanı olduğunu göstermektedir. 16 kg/m3 yoğunluğa sahip EPS levhalarla yapılan thermostar Isı Yalıtım Sistemlerinin darbe dayanımı 2 joule’dür.

Batma Dayanımı
Ani darbelere karşı test edilen sistem bir de tekil ve sürekli yüke karşı da test edilir. Bu testte sıva ve son kat kaplamanın cihazın batma ucuna karşı yaptığı direnç ölçülür. thermostar Dış Cephe Isı Yalıtım Sistemlerinin batma dayanımı 500 N’dan büyüktür.

Su Buharı Geçirgenliği
TS EN 13499’daki kritik testlerden biri de su buharı geçirgenliği testidir. Su buharı geçirgenliğinden emin olduğumuz EPS levhaların üzerine yapılan sıva ve kaplamanın da aynı şekilde su buharını geçirmesi istenir. Buna göre yapılan testlerde kaplama ve sıvanın su buharı geçirgenliğinin 20g/(m2.d) değerinden yüksek olması istenir. thermostar’da kullanılan sıva ve kaplamalar üstün buhar geçirgenlikleri ile konforlu yaşama alanları sunarlar.

Son kat kaplamanın yalıtım sıvası üzerine yapışması ve dayanıklılığı
Son olarak yapılan bu test ile de son kat kaplamanın dayanıklılığı kontrol edilir. Test sonucunda kabarcıklanma olmamalı, çatlak oluşmamalı ve soyulma gerçekleşmemelidir. thermostar dış cephe dekoratif kaplaması istenen bu özelliklerden başarıyla geçmiş bir son kat kaplamadır
> Dış Mekan Ürünleri
   - Söveler
   - Denizlikler
   - Silmeler
   - Payandalar
   - Desenli Silmeler
   - Kaplamalar
   - Aksesuarlar
   - Köşe Profilleri
   - Küpeşteler
   - Sütunlar
   - Çıtalar
   - Desenler
   - Pencereler

> İç Mekan Ürünleri
   - Kartonpiyer
   - Tavan ve Duvar Kaplamaları

> Dekoratif Mantolama Panelleri
   - Dekoratif Kaplamalar

> Thermostar Düz Mantolama Paket Sistemi
   - Isı Yalıtımı Nedir?
   - Thermostar Dış Cephe Isı Yalıtım Sistemlerinin Faydaları
   - Ülkemizde Isı Yalıtımı
   - TS EN 13499 Nedir?
   - TS EN 13499 Sistem Değerlendirmesi
   - Sistem Şeması ve Ürünler
   - Uygulama
   - Uygulama Öncesi
   - Thermostar Renk Dünyası

> Teknik Bilgiler
   - Söve Hakkında
   - EPS Hakkında
   - Kartonpiyer Hakkında
   - Söve Uygulaması
   - Kartonpiyer Uygulaması
   - Dokular
   - Avantajlarımız

> Galeri
   - Tasarım Galeri
   - Uygulama Galeri
 

2012 ® Star Söve | Tüm hakları saklıdır.