TS EN 13499 NEDİR?
  
 

Artık Binaların Bir Enerji Kimlik Belgesi Var

Bayındırlık ve İskan Bakanlığı’nın yayınladığı “Binalarda Enerji Performansı Yönetmeliği” ile artık tüm binalara “Enerji Kimlik Belgesi” zorunluluğu gelmiştir. Bu yönetmelik ile 01/01/2011 tarihinden itibaren binalar hem enerji tüketimi yönünden hem de sera gazı etkisi (SEG) emisyonu açısından sınırlandırılmaktadır. TS 825’e göre projelendirilmiş ve thermostar  Dış Cephe Isı Yalıtım Sistemleri uygulanmış binalar artık hem minimum enerji harcıyor hem de daha az karbondioksit ve karbonmonoksit salınımı gerçekleştirerek doğaya saygı duyuyor.

 

TS EN 13499 SİSTEM STANDARDININ KAPSAMI

Bilindiği üzere dış cephe ısı yalıtım sistemleri 7 veya 8 ürünün oluşturduğu şantiye ortamında birleştirilerek uygulanan kompozit yapı malzemeleridir. Bu sistemlerde malzemelerin birbirleriyle olan uyumunun kontrol edilmesi ve minimum şartların sağlanması gerekir. Bu sebeple Türk Standartları Enstitüsü tarafından yayımlanan ve Avrupa’daki yayımın aynısı olan TS EN 13499 standardı Kasım 2006’dan itibaren yürürlüğe konulmuştur. TS EN 13499 ile EPS ısı yalıtım plakaları ile yapılan dış cephe ısı yalıtım sistem malzemelerinin birbirleriyle olan uyum testleri yapılarak performansları denetlenmektedir. Böylece dış cepheye yapılan yalıtım sisteminin ömrünün bina ömrü ile aynı olabilmesi sağlanmaktadır

 

> Dış Mekan Ürünleri
   - Söveler
   - Denizlikler
   - Silmeler
   - Payandalar
   - Desenli Silmeler
   - Kaplamalar
   - Aksesuarlar
   - Köşe Profilleri
   - Küpeşteler
   - Sütunlar
   - Çıtalar
   - Desenler
   - Pencereler

> İç Mekan Ürünleri
   - Kartonpiyer
   - Tavan ve Duvar Kaplamaları

> Dekoratif Mantolama Panelleri
   - Dekoratif Kaplamalar

> Thermostar Düz Mantolama Paket Sistemi
   - Isı Yalıtımı Nedir?
   - Thermostar Dış Cephe Isı Yalıtım Sistemlerinin Faydaları
   - Ülkemizde Isı Yalıtımı
   - TS EN 13499 Nedir?
   - TS EN 13499 Sistem Değerlendirmesi
   - Sistem Şeması ve Ürünler
   - Uygulama
   - Uygulama Öncesi
   - Thermostar Renk Dünyası

> Teknik Bilgiler
   - Söve Hakkında
   - EPS Hakkında
   - Kartonpiyer Hakkında
   - Söve Uygulaması
   - Kartonpiyer Uygulaması
   - Dokular
   - Avantajlarımız

> Galeri
   - Tasarım Galeri
   - Uygulama Galeri
 

2012 ® Star Söve | Tüm hakları saklıdır.